اداره پژوهش

رئیس اداره پژوهش و فناوری

دکتر مهناز صفایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: زبان و ادبیات فارسی

 

 

دکتر مهناز صفایی استادیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

  1. سوابق تحصیلی:

اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۷۵

اخذ مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۱

اخذ مدرک دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در سال ۱۳۹۱

  1. سوابق علمی:

تألیف کتاب فارسی عمومی

مقاله ISC تحت عنوان «پژوهشی تطبیقی درباره وحدت وجود از دیدگاه مولوی و اسپینوزا»

ترجمه و توضیح و تصحیح «عقاید نسفیه»

عمو جمال (نامه های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی)

اجرای طرح پژوهشی «نقش تحولات اجتماعی در شکل گیری قالب های ادبی»

۴) سوابق شغلی و مدیریتی:

تدریس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران شرق، کرج، آبیک و هشتگرد از سال ۱۳۸۱

استاد نمونه دانشگاه هشتگرد در سال ۹۲

مسؤول امور اداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰

مسؤول کارگزینی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵

رئیس پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶

رییس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶

رییس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از آذر ماه ۱۳۹۴

رییس برنامه ریزی و بودجه ریزی دانشگاه هشتگرد

عضو کارگروه تخصصی دانشگاه هشتگرد

عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه هشتگرد

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه هشتگرد

عضو شورای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه هشتگرد

عضو شورای کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه هشتگرد

عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه هشتگرد

عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات  دانشگاه هشتگرد

عضو کمیته توسعه فناوری و ارتباط با صنعت استان البرز

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵